Документи МОН України

 • Наказ Міністерства Освіти України №245 від 15.07.96 про затвердження Положення про порядок переведення,відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти.

  На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо реалізації Указу Президента України від 12 вересня 1995 р. N 832/95 "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні"
  З наказом можна ознайомитися за посиланням

 • Наказ Міністерства Освіти України №635 від 29.05.2013 про затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України.

  Для реалізації положень Розділу 12 Закону України «Про вищу освіту» та з метою організації академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України.
  З наказом можна ознайомитися за посиланням.

 • Уперше в Україні за активної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та сприяння Національного Темпус-офісу в Україні підготовлено науково-методичне видання "Національний освітній глосарій: вища освіта"

 • Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1341

  Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 м.Київ про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

  З постановою можна ознайомитися за посиланням.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658 м.Київ Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.

  З постановою можна ознайомитися за посиланням.

 • Болонський процес та нова парадигма вищої освіти

  З монографією можна ознайомитися за посиланням.

 • Довідник користувача ЄКТС

  З документом можна ознайомитися за посиланням.

 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості Європейському просторі вищої освіти

  З документом можна ознайомитися за посиланням.

 • Національний освітній глосарій

  З документом можна ознайомитися за посиланням.

 • Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

  З документом можна ознайомитися за посиланням.

 • MDIS 2015 - SIBIU

  З документом можна ознайомитися за посиланням.

 • Міністерства Освіти України N 191/153 від 06.06.96 про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти.

  Це Положення визначає порядок надання студентам вищих закладів освіти академічних відпусток, а також порядок проходження студентами повторного курсу навчання.
  З наказом можна ознайомитися за посиланням.

 • Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти

  З документом можна ознайомитися за посиланням.
  З додатком до ліцензійних умов можна ознайомитися за посиланням.

 • Наказ Міністерства Освіти України №782 від 05.07.16 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

  З наказом можна ознайомитися за посиланням, або переглянути у файлі.

 • Постанова Міністерства Освіти України №1242 від 30.11.11  Про затвердження Типової інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади  .

  З постановою можна ознайомитися за посиланням

 • Постанова Міністерства Освіти України №1050 від 28.12.16 
  Про Порядок призначення і виплати стипендій учням професійно-технічних, студентам (курсантам) вищих державних та комунальних навчальних закладів, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою навчання.

  З постановою можна ознайомитися за посиланням

126681