Організація навчального процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця під час карантину

Шановні викладачі, співробітники та студенти!

Особливості організації навчального процесу під час карантинних заходів наведено в розпорядженні.

0
4913