Відомості для викладачів

Шановні викладачі!
Для того, щоб подати відомість до деканату, необхідно:
1. Скачати відомості відповідного курсу (за посиланнями нижче).
2. Обрати за групами та навчальними дисциплінами свої відомості.
3. Виставити фактичну кількість накопичених студентами балів. Бали заносяться до поля H - "Загальна середня за поточний контроль" у вкладинці "Данные". В екзаменаційних відомостях оцінку за екзамен (автомат) буде розраховано автоматично (з коефіцієнтом 0,7 від поточної оцінки) та додано до загальної кількості набраних балів.
4. За екзаменаційними дисциплінами необхідно також подати відомість допуску до екзамену. Для цього в файлі з шаблоном відповідної відомості необхідно зайти на вкладинку "Промежуточная" та повністю видалити стовпці E, F, G та H з листа.
5. Роздрукувати для залікової дисципліни: відомість з вкладинки "Итоговая"; для екзаменаційної дисципліни відомості з вкладинок "Промежуточная" та "Итоговая" .
6. Підписати відомості та принести в деканат до 24.12.2020.

1 Курс
1 курс, на базі молодшого спеціаліста
2 курс
2 курс, на базі молодшого спеціаліста
3 курс
4 курс
1 рік навчання, "магістр"

2 курс МАЙНОР
3 курс МАЙНОР
МАГ-МАЙНОРИ

0
3987