Інформаційні управляючі системи і технології

Фахівець з інформаційних систем і технологій здатен:

 • проектувати та впроваджувати автоматизовані інфор­маційні системи та технології на підприємствах, у банках, податкових інспекціях, страхових компаніях й інших суб'єк­тах підприємницької діяльності;
 • створювати програмне забезпечення: розробка, по­стачання та документування програм за замовленням користувачів;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб користувачів, доробка стандартних програм за замовленням; тиражування програм;
 • виконувати роботу з базами даних;
 • створювати та експлуатувати комп'ютерні й комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційних, технічних і організаційно-технічних об'єктів;
 • здійснювати вибір, управління та постійну експлуатацію комп'ютерної техніки; консультаційну роботу з питань інформатизації всіх сфер діяльності.

Основні навчальні курси:

 • інформаційні системи в промисловості та фінансовій сфері,
 • програмування та операційні системи;
 • економіка та організація виробництва;
 • технологія програмування і створення програмних продуктів;
 • моделі та структури даних;
 • системи підтримки прийняття рішень,
 • адміністрування та моніторинг комп'ютерних мережних систем,
 • архітектура комп'ютерів,
 • інтернет-технології та мова Java,
 • комп’ютерна схемотехніка.

Програма вступних екзаменів

Буклет за спеціальністю

126757