Декан факультету економічної інформатики

Декан факультету економічної інформатики Коц Г.П.

Звіт декана

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

Освіта: у 1997 р. закінчив Харківський Державний економічний університет за спеціальністю "облік і аудит", у 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій.

Трудова діяльність: - з 1995 р. по 1996 р. – лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; - з 1996 р. по 1997 р. - старший лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; - з 1997 р. по 1999 р. – інженер-програміст ОЦ; - з 1999 р. по 2000 р. – інженер-електронщик 1 категорії; - з 2000 р. по 2002 р. – викладач кафедри аудиту та оподаткування ХДЕУ; - з 2002 р. по 2003 р. – викладач кафедри інформаційних систем ХДЕУ; - з 2003 р. по 2010 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНЕУ; - з 2003 р. по 2010 р. – заступник декана факультету економічної інформатики ХНЕУ; - з 2010 р. по 2013 р. – керівник навчального відділу ХНЕУ; - з 2003 р. по 2018р. – доцент кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця; - з 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця; - з 2013 р. по теперішній час – декан факультету економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця; - Нагороджений Іменною стипендією ім. Туган-Барановського (з економіки) Харківської обласної адміністрації (2005 р.); - Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.); - Почесною грамотою Академії педагогічних наук України (2010 р.); - Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (2013 р.); - Подякою Харківського міського голови за вагомі трудові досягнення, особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста (2014 р.); - Подякою голови Харківської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-дослідну і недагогічну діяльність (2017 р.); - У 2017 році нагороджено нагрудним знаком "Відмінник освіти", та багатьма грамотами та подяками університету за особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців. Активно займається науково-методичною роботою. Має більш 55 наукових та методичних праць, 7 статей Scopus, 3 патента на корисну модель, один навчальний посібник та 4 монографії.

128687