Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2020 році

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
051 Економіка Економічна кібернетика

Бізнес-статистика і аналітика
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

124 Системний аналіз

Системний аналіз

125 Кібербезпека

Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань

 

Прохідний бал при вступі на державне замовлення у 2010 - 2016 роках

Прохідний бал при вступі на державне замовлення у 2017-2019 роках

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Прохідний бал 2017р Прохідний бал 2018р Прохідний бал 2019р
051 Економіка Економічна кібернетика 182,5 182,5 181,342
Бізнес-статистика і аналітика - - 184,518
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 177,9 182,580 184,824
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 170,9 171,820 171,156
124 Системний аналіз Управління складними системами - 174,579 175,620
125 Кібербезпека Кібербезпека - 169,1 172,3
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології - 168,504 177,276
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 178,1 166,2 167,994

Обсяг державного замовлення у 2017-2019 роках

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 2017р 2018р 2019р
051 Економіка Економічна кібернетика 8 9 10
Бізнес-статистика і аналітика - - 2
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 4 9 11
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 23 30 37
124 Системний аналіз Управління складними системами - 4 5
125 Кібербезпека Кібербезпека - 4 5
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології - 6 2
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 15 21 28


Перелік документів для вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  • Документ, що посвідчує особу (оригінал + копія)
  • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал + копія)
  • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал + копія) та інформаційна картка до сертифікату (додаток з оцінками)
  • Копія індивідуального податкового номера
  • 4 фото 3х4
  • Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (3 екземпляра копій)
  • Для юнаків, яким виповнилося 16 років та які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка)
  • Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  • Папка з зав’язками + 2 файли

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!!!

 

Прикрепленные файлы: 
131013