Бакалаврат (скорочений термін навчання)

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік конкурсних предметів, при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)

Вартість навчання

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР Молодший спеціаліст

Поселення до гуртожитків ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 186 «Видавництво та поліграфія»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 125 «Кібербезпека»
Розклад вступних екзаменів

  • Денна форма навчання
  • Заочна форма навчання
127889