Інформаційний пакет факультету економічної інформатики

Вступ

Факультет економічної інформатики розпочинав свою діяльність під назвою “Механізація обліку й обчислювальних робіт” у 1961 році. У 1962 році зі студентів факультетів, що готували фахівців з економіки та організації гірської, хімічної, металургійної та машинобудівної промисловості були відібрані кращі студенти для підготовки інженерів-економістів за спеціальністю “Механізація обліку й обчислювальних робіт”. У 1964 році була створена випускаюча кафедра під назвою “Організація механізованої обробки економічної інформації” і за назвою випускаючої кафедри змінилася й назва факультету на факультет “Організація механізованої обробки економічної інформації”. У 1965 році була створена матеріальна база факультету – обчислювальний центр, що на сьогоднішній день об’єднує 31 комп’ютерний клас, які оснащені новітніми персональними комп’ютерами, підключеними до локальної мережі університету та Internet. У 80-ті роки відбувається реорганізація факультету, з’являються нові кафедри, змінюються діючі. У 1988 році факультет був перейменований у факультет “Інформатики і автоматизованих систем управління”, а з 1994 року – факультет “Економічної інформатики”.

До складу факультету економічної інформатики входить 6 кафедр, з яких 4 випускаючі (інформаційних систем, економічної кібернетики, статистики та економічного прогнозування, комп’ютерних систем і технологій). На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: “Інформаційні управляючі системи і технології”, “Економічна кібернетика”, “Прикладна статистика”, “Прикладна економіка”, “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”, “Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”, “Технології електронних мультимедійних видань”, усі спеціальності акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Факультетом активно розвиваються міжнародні зв’язки з провідними університетами Європи через спільну підготовку фахівців. З 2005 року заснована франко-української магістерська програми подвійного диплому MBA «Бізнес-інформатика» з університетом “Ліон-2” ім. Люм’єра, після закінченні якої студенти отримують дипломи магістрів державних зразків України та Франції. Підписано договори про співпрацю та спільну підготовку фахівців з Віденським технічним університетом прикладних наук (Австрія) та Стамбульським університетом ІЕДІТЕП (Турція). З 2009 року на базі факультету проводиться підготовка в Microsoft IT Academy, з 2012 року на факультеті працює перший в Україні IBM Smarter Commerce Center.

У 2006 році факультет став ініціатором приєднання університету до програми IBM Academic Initiative; у 2014 році – учасник Європейського дослідницького центру в галузі інформаційних систем (ERCIS). Викладачі факультету є координаторами проекту TEMPUS SUCSID – «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів». З 2011 року студенти факультету економічної інформатики активно працюють в міжнародному проекті Enactus, створюють та втілюють в життя проекти по розширенню можливостей людей. Факультет є ініціатором та університетською базою для впровадження технологій дистанційного навчання студентів та учнів середньоосвітніх шкіл.

За період існування на факультеті підготовлено більш ніж 6800 фахівців, з них більше 700 фахівців для інших країн. Зараз на факультеті навчається більше 800 студентів, підготовку ведуть понад 130 викладачів, з яких 80% мають вчені ступені та звання.

Загальний опис факультету

Загалом на факультеті працює 145 штатних працівників та навчається близько 950 студентів. Факультет здійснює підготовку фахівців по чотирьом напрямам підготовки: економічна кібернетика; прикладна статистика; комп’ютерні науки (спеціалізація: інформаційні управляючі системи та технології, комп’ютерний еколого-економічний моніторинг), видавничо-поліграфічна справа (спеціалізація: технологія електронних мультимедійних видань, комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв), спеціальності: прикладна економіка. Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

Освіта: у 1997 р. закінчив Харківський Державний економічний університет за спеціальністю "облік і аудит", у 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Доцент кафедри інформаційних систем. Трудова діяльність: - з 1995 р. по 1996 р. – лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; - з 1996 р. по 1997 р. - старший лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; - з 1997 р. по 1999 р. – інженер-програміст ОЦ; - з 1999 р. по 2000 р. – інженер-електронщик 1 категорії; - з 2000 р. по 2002 р. – викладач кафедри аудиту та оподаткування ХДЕУ; - з 2002 р. по 2003 р. – викладач кафедри інформаційних систем ХДЕУ; - з 2003 р. по 2010 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНЕУ; - з 2003 р. по 2010 р. – заступник декана факультету економічної інформатики ХНЕУ; - з 2010 р. по 2013 р. – керівник навчального відділу ХНЕУ; - з 2003 р. по теперішній час – доцент кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця; - з 2013 р. по теперішній час – декан факультету економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця; Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою. Має більш 30 наукових та методичних праць, з них один навчальний посібник та одна монографія. Для контактів звертатися: 61001, Україна, м. Харків, пр. Науки, 9 а, головний корпус, кімната 420. Тел.: (057) 702-18-31; факс: (057) 702-07-17; E-mail: dekei@hneu.edu.ua

 

Координатор ECTS від факультету

Євсеєв Сергій Петрович – кандидат технічних наук, доцент, координатор ECTS від факультету Години роботи: понеділок – п'ятниця з 13:00 до 19:00. Тел.: (068) 398-66-03. E-mail: Serhii.Yevseiev@hneu.net. Помічники координатора: Кравченко Наталія Михайлівна – фахівець факультету.

Гіковатий Володимир Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS зі спеціалізації «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»). Тел.: (057) 758-77-10 (дод. 4-01). E-mail: vt@ksue.edu.ua.

Бережна Олена Борисівна – кандидат технічних наук, доцент, координатор ECTS зі спеціалізації «Технологія електронних мультимедійних видань» (напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»).

Тел.: (057) 758-77-10 (дод. 4-01). E-mail: vt@ksue.edu.ua.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS за напрямом підготовки 6.030502 – економічна кібернетика.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 3-82, 3-56). E-mail: ekhneuor@ekhneu.org.ua.

Аксьонова Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, координатор ECTS за спеціалізацією «Бізнес-статистика і аналітика». Тел.: (057) 702-06-74 (дод. 3-57). е-mail: stat.hneu@gmail.com..

Кафедра інформаційних систем

Завідуючий кафедрою: кандидат економічних наук, доцент, Ушакова Ірина Олексіївна

скачанные файлы_19.jpg

Рік заснування – 1964 р. Кафедра інформаційних систем (ІС) є випускаючою з підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» (спеціалізації „Інформаційні управляючі системи та технології” та „Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”), на яких навчається понад 500 осіб. На кафедрі працює 40 викладачів, з них 24 мають вчене звання доцента та професора, вчений ступінь доктора та кандидата наук. Стратегія підготовки студентів кафедри ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів. Навчальна програма орієнтована на підготовку спеціалістів із знаннями, достатніми для того, щоб стати інтелектуальною елітою сучасного світу високих технологій. Кафедра здійснює активну інноваційну роботу в області освітніх програм, що дозволяє працювати з молоддю на ранніх стадіях професійного росту. Викладачі кафедри здійснюють безперервну ІТ-підготовку студентів усіх економічних спеціальностей університету й філій (більше 12 000 осіб), працюють на підготовчих курсах факультету довузівської підготовки, беруть активну участь в роботі міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації. На базі кафедри працює французська програма, через яку розвиваються міжнародні зв'язки ХНЕУ з Ліонським Університетом ім. Люм'єра (Франція) з метою підготовки магістрів за програмою французького університету за фахом «Інформатика, прийняття рішень і статистика» за спеціалізацією «Інформаційні системи і технології в прикладній статистиці». Кафедра наполегливо працює над підвищенням загальноосвітньої компетенції студентів, над удосконаленням рівня їх грамотності, культури володіння ІT-технологіями. Так за останні два роки на обласних, республіканських олімпіадах і конференціях 94 студента представили розроблені під керівництвом викладачів кафедри наукові праці. З них 12 осіб стали дипломантами й переможцями Всеукраїнських конкурсів і студентських олімпіад з інформаційних систем і технологій, 2 студента одержують стипендії Президента України. Кафедра ІС ХНЕУ є академічним членом асоціації «ІТ України» і має високий науковий і педагогічний потенціал у сферах програмування на базі NET і Java-технологій, управління проектами, програмної інженерії, управління базами даних і знань. На кафедрі викладають сертифіковані фахівці в області Java-технологій, системного адміністрування мережевої безпеки, продуктів 1С, Парус. Робота викладачів відзначена численними грамотами й нагородами місцевих органів влади й Президента України. Наукові дослідження кафедри здійснюються за темами «Розробка механізму інноваційного управління підприємством на основі теорії інформаційної вартості», «Стратегічне управління інтелектуальним капіталом підприємств в умовах інтеграції у світову спільноту», «Стратегічне управління бізнес процесами підприємства», «Формування та розвиток системи управління інтелектуальним капіталом підприємства», «Розроблення ІТ-стратегії реінжинірингу бізнес-процесів реструктуризації та підтримки менеджменту». Тематика дисертаційних досліджень – «Прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід», «Формування системи мотивації праці персоналу підприємства», «Економіко-організаційне забезпечення постприватизаційних процесів в промисловості», «Управління формування інформаційних ресурсів підприємства».

Завідувач лабораторією кафедри – Біккузіна Лариса Юхимівна. Контактний тел.: (057) 702-18-31 (дод. 3-47, 4-06), головний корпус, кімн. 412, 406, 403. E-mail: kafis@hneu.edu.ua.

Кафедра комп’ютерних систем і технологій

Завідуючий кафедрою: д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, Пушкар Олександр Іванович.

pushkar1.jpg

Рік заснування кафедри: 2005 р. (заснована на базі кафедри обчислювальної техніки та програмування, що була створена у 1965 році). Кафедра веде підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» (спеціалізації «Технологія електронних мультимедійних видань» і «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»). Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців, що здатні: управляти видавничо-поліграфічними підприємствами, відділами реклами та видавництва на великих підприємствах, організаціях та установах різних форм власності, враховуючи економічні особливості їх видів діяльності; розробляти мультимедійні електронні видання (електронні книги, WEB-сайти, рекламну продукцію); створювати та експлуатувати комп’ютеризовані системи на підприємствах поліграфічної галузі. Випускники отримають дипломи бакалавра та магістра з видавничо-поліграфічної справи. Фахівці з видавничо-поліграфічного виробництва можуть займати посади: директора рекламного агентства; керівника рекламного відділу підприємства; дизайнера або WEB-дизайнера; технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв; менеджера видавничої справи; технолога видавничо-поліграфічного виробництва. Кафедра має міжнародні договори про співпрацю та обмін студентами зі Стамбульським університетом Ієдітеп (Туреччина) та Віденським університетом Прикладних технічних наук (Австрія) На кафедрі працюють 23 викладача, з числа яких 1 професор, 14 викладачів мають вчене звання кандидата наук і вчений ступінь доцента. За час існування кафедри викладачами видано 54 навчальних посібників, 8 монографій, 2 підручника. Наукові дослідження кафедри здійснюються за темами «Технологія створення мультимедійних електронних видань та презентаційних продуктів», «Мультимедійні технології електронних видань в освіті та науці». Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. З числа аспірантів кафедри підготовлено 15 кандидатів наук Тематика дисертаційних досліджень пов’язана з наступними науковими напрямками: моделювання стратегічного розвитку підприємства, мультимедійні електронні видання, комп’ютерні системи дистанційного навчання.

Завідувач лабораторією кафедри – Лантух Валентина Іванівна. Контактний тел. 758-77-10 (дод. 4-01), головний корпус, кімн. 407. E-mail: kafcomp@hneu.edu.ua.

Кафедра економічної кібернетики

Завідуючий кафедрою: д.е.н., професор Гур’янова Лідія Семенівна, науковий керівник підготовки кадрів вищої кваліфікації (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Гурьянова

Рік заснування: 1994 р. Кафедра веде підготовку студентів бакалаврів та магістрів зі спеціальності 051 «Економіка»: бакалаври за спеціалізацією 6.051.04 «Економічна кібернетика», магістри за спеціалізацією 8.051.04 «Економічна кібернетика» по програмі «Економіко-математичне моделювання», а також магістри 8.051.83 за спеціалізацією «Прикладна економіка» по програмі «Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів». Випускники отримують дипломи бакалавра з економічної кібернетики (термін навчання 4 роки), магістра з економічної кібернетики (термін навчання 1,5 роки) та магістра з прикладної економіки (термін навчання 1,5 роки). Професійне призначення фахівця з економічної кібернетики полягає у: застосуванні економіко-математичних методів і інформаційних технологій у бізнесі; науково обґрунтованому прогнозуванні та аналітичній обробці інформації в області мікро- та макроекономіки. Професійне призначення фахівця з прикладної економіки полягає у: здійснюванні моніторингу ефективності роботи структурних підрозділів; здійснюванні пошуку рішень по нетипових шаблонах; електронному узгодженні операційних, фінансових і т.д. бюджетів, стратегій. На кафедрі працює 17 викладачів, 15 з яких мають науковий ступінь та вчене звання. За час існування кафедри викладачами кафедри видано понад 38 підручників та навчальних посібників, 49 монографій, підготовлено 4 доктора наук та 36 кандидатів наук. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розв'язання таких проблем: розробка стратегії розвитку соціально-економічних систем, методи попереджуючого управління, адаптивні методи економіко-математичної підтримки прийняття рішень, проблеми і задачі антикризового управління. Всі ці різноманітні проблеми об'єднує використання глибокого математичного аналізу і застосування сучасних економіко-математичних методів. Наукові дослідження викладачами кафедри ведуться за наступними основними напрямками: дослідження систем раннього інформування та управління кризовими ситуаціями; механізми фінансової санації як інструмент оздоровлення національних підприємств; управління розвитком економічними системами в трансформаційних умовах. Інженер кафедри – Васильєва Наталія Олександрівна. Контактний тел. 702-06-74 (дод. 3-56, 3-82), головний корпус, кімн. 410, 419. E-mail: kafekib@hneu.edu.ua

Кафедра статистики і економічного прогнозування

Завідуючий кафедрою: д.е.н., професор Раєвнєва Олена Валентинівна.

raevnevas.jpg

З моменту створення у 1930 році Харківського інженерно-економічного інституту починає свою історію кафедра «Бухгалтерського обліку і статистики», яка на той час займалася підготовкою кваліфікованих фахівців з обліку та статистики. Збільшення контингенту студентів всіх форм навчання в інституті сприяло реорганізації й утворенню у 1968 році двох самостійних структурних підрозділів: кафедри «Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності» та кафедри «Статистики». З 1997 року кафедра статистики стає структурним підрозділом факультету «Економічна інформатика» та здійснює перший набір на нову спеціальність «Економічна статистика». У тому ж році кафедра перейменовується в кафедру «Економічної статистики», а з 2009 року – трансформується у кафедру «Статистики і економічного прогнозування».

Кафедра статистики і економічного прогнозування є випусковою кафедрою. Кафедра готує висококваліфікованих фахівців, які мають сформовані професійні компетентності щодо виконання фахових завдань у сфері економіки та бізнесу, зокрема, мають системне розуміння глобальних економічних процесів будь-якого рівня, базуючись на синтезі трьох складових – економіки, бізнес-аналітики та інформатики, а саме, вільне володіння сучасними статистичними пакетами для аналізу даних. Таким чином, особливістю навчання студентів за спеціалізацією «Бізнес-статистика і аналітика» є практична спрямованість та адаптивність до трансформацій зовнішнього і внутрішнього економічного простору та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентнісного підходу у відповідності з Концепцією стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

61001, м. Харків, просп. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 406, 407, 410.
Тел. +38 (057) 702-18-32, 4-61 (внутрішній)
E-mail: kafstat@hneu.edu.ua

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій

Завідуючий кафедрою: д.т.н., професор Євсеєв Сергій Петрович.

Yevseiev22.jpg

Кафедра створена у 2018. На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій працюють 10 викладачів, з них 3 мають науковий ступінь доктора технічних наук, 5 – науковий ступінь кандидата технічних наук; 2 – звання професора, 8 – звання доцента.

На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій ведеться активна співпраця у галузі освіти та наукових досліджень із провідними ІТ-компаніями. Викладачі кафедри та студенти, що навчаються за напрямом кафедри, активно використовують ресурси хмарних обчислень та взастосовують технології сучасних мереж й засоби кібербезпеки разом із провідними фахівцями світу.

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами: управління обчислювальними ресурсами розподілених систем, структурне та об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем, сучасні технології розроблення програмних продуктів, методи безпеки та захисту інформації в інформаційних системах.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: основи криптографічного захисту, менеджмент інформаційної безпеки, безпека в інформаційно-комунікаційних системах, захист систем електронної комерції та мультисервісних систем, корпоративні мережі та системи доступу, безпека банківських систем, адміністрування unix-подібних систем, веб-технології та веб-дизайн.

Контакти:
61001, м. Харків, просп. Науки, 9А, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний навчальний корпус, 3 поверх, ауд. 307.

Тел. +38 (057) 702-18-31, 3-57 (внутрішній)

E-mail: kafkb@hneu.edu.ua

Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки

Завідувач кафедри: Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Удовенко Сергій Григорович

udovenko1.jpg

Рік заснування: 1965 р. Кафедра забезпечує підготовку студентів 1 курсу усіх спеціальностей університету з дисциплін “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Економічна інформатика”. На кафедрі працюють 15 викладачів, з них 67% мають вчені звання професора та доцентів. Викладачі кафедри беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі “Розробка архітектури електронних підручників на основі мультимедійних технологій”, результати якої використовуються в навчальних курсах. Напрямок наукових досліджень кафедри: побудова дистанційних систем навчання, інформаційні технології в бізнесі, інтелектуальні системи в освіті. Співробітники кафедри підготували 1 підручник, більш ніж 60 навчальних посібників, з яких 14 мають гриф Міністерства освіти і науки України. Ведеться робота зі студентами молодших курсів з залучення їх до науково-дослідної роботи. В умовах кредитно-модульної системи організації навчання усі викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес нові методи викладання з використанням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій. Кафедра щорічно проводить Міжнародні науково-практичні конференції з питань застосування сучасних інформаційних технологій та комп’ютерної техніки у підготовці фахівців.

Контактний тел.: (057) 702-18-31 (дод.4-38), головний корпус, кімн. 405. E-mail: kafikt@hneu.edu.ua.

Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Завідувач кафедри: доктор технічний наук, Буц Юрій Васильович.

Сучасну назву кафедра отримала у 2012 році. Кафедра забезпечує підготовку студентів факультету економічної інформатики з таких навчальних дисциплін: “Хімія”, “Основи екології”, “Охорона праці”, "Цивільний захист" та інших. На кафедрі працюють 17 викладачів, із яких 3 професора, 8 доцентів та 2 інженери. Кваліфікаційний рівень викладачів кафедри відображується в науково-дослідній діяльності за напрямками: "Технологія тугоплавких неметалевих матеріалів", "Утилізація техногенних відходів в технології будівельної кераміки", "Дослідження твердого палива та технологія переробки вугілля", "Отримання ефективних іонообмінних матеріалів", "Процеси водопідготовки з застосуванням методу магнітної обробки", "Модифіковані полімерні покриття", "Екологічний моніторинг промислових процесів та техногенної небезпеки виробництв", "Ресурсозберігаючі технології та охорона навколишнього середовища", "Безпека життєдіяльності людини та ергономіка труда". Співробітники кафедри беруть участь в наукових конференціях, друкують результати наукових досліджень в провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Контактний тел. 758-77-08 (дод. 4-47), 1 корпус, кімн. 505, 506. Е-mail: tebgd@hneu.edu.ua.

Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету

Спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика»

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві»

Науково-дослідницька робота на факультеті

За часи існування факультету створено три наукових школи: «Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами» – керівник заслужений діяч науки й техніки України, д.е.н., професор, Пономаренко Володимир Степанович; «Моделювання стратегічного розвитку підприємства» – керівник заслужений діяч науки й техніки України, д.е.н., професор, Пушкар Олександр Іванович; «Методи аналізу раннього попередження дестабілізації функціонування соціально-економічних систем» – керівник, д.е.н., професор, академік Міжнародної академії інформатизації Клебанова Тамара Семенівна. При цих школах підготовлено 7 докторів наук та більш ніж 50 кандидатів наук; надруковано 4 підручники та більш ніж 60 монографій та навчальних посібників. Випускаючі кафедри факультету є членами Української асоціації економічної кібернетики та Асоціації «Інформаційні технології в Україні». Викладачі кафедр факультету виконують наукові дослідження з тематики робіт, які виконуються на замовлення Міністерства освіти та науки України та входять до переліку найважливіших наукових проектів, що фінансуються за кошти держбюджету. Протягом 10 років виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи з ВАТ «Турбоатом». Міністерство освіти і науки України на період з 2005 по 2007 роки затвердило кафедру економічної кібернетики університету базовим закладом, у якому проводився заключний етап щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». Висококваліфіковані спеціалісти наукових шкіл факультету ведуть постійну роботу з підвищення як свого рівня кваліфікації, так і щодо підготовки студентів до участі у різноманітних конкурсах та олімпіадах, що дає можливість студентам ставати їх переможцями та дипломантами.

Умови для навчання на факультеті

За факультетом закріплено 30 комп’ютерних класів, функціонують лабораторія фізики та електроніки, а також лабораторія мультимедійної електронної поліграфії. Деканат факультету знаходиться у кімн. 420 головного корпусу, загальна площа якої складає 75 м2. Приміщення обладнане сучасною технікою, має шість комп’ютерів, котрі підключені до локальної мережі університету та Internet, що дозволяє з максимальною ефективністю організувати навчальний та виховний процес на факультеті. Факультет має свою читальну залу на 70 місць, який знаходиться в науково-бібліотечному корпусі, кімн. 504. В приміщенні створені комфортні умови для роботи з літературою, воно укомплектоване фаховою літературою та обладнане комп’ютерами, які підключені до локальної мережі університету та Internet, що дозволяє здійснювати оперативний пошук необхідної літератури та документів з усіх навчальних дисциплін. Заняття проходять у 10 лекційних аудиторіях та 13 аудиторіях для практичних занять. Студенти факультету мешкають у гуртожитку на 450 місць. У гуртожитку працює 5 комп’ютерних класів на 60 місць, дві аудиторії для занять та підготовки до них, буфет, спортзал, пральня, душові кімнати.

Основні програми факультету

Факультет економічної інформатики здійснює підготовку бакалаврів, магістрів денної форми навчання за наступними освітньо-професійно програмами: Базова освіта – за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Термін навчання 4 роки.

Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економічна кібернетика»:

освітня програма «Бізнес-статистика і аналітика »:

Галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності :

Галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія, освітні програми:

Магістерські програми​ набору 2020 року

Спеціальність 051 Економіка, освітні програми «Економічна кібернетика», «Бізнес-статистика і аналітика

​Галузь знань 12 «Інформаційні технології»:

​​Галузь знанть 18 Виробництво та технології, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія, освітні програмою: Технологі електронних мультимедійних видань.

Повна вища освіта – другий (магістерського) рівень вищої освіти. Термін навчання 1,5 роки, на базі диплома  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти або другого (магістреського) рівень вищої освіти ​з будь-якої спеціальності.

Після закінчення університету випускники факультету мають можливість продовження навчання в  аспірантурі університету.

Основні методи викладання та навчання на факультеті

Основними формами організації навчального процесу на факультеті є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи. Навчальні заняття проводяться у вигляді: лекцій; лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних занять; консультацій. Лекція – основна форма навчальних занять, передбачених для засвоєння теоретичного матеріалу. Читання лекцій проводиться професорами, доцентами та старшими викладачами у відповідно обладнаних приміщеннях з використанням сучасних мультимедійних засобів. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою. Лабораторні заняття передбачають розвиток у студентів практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, комп’ютерною технікою, вимірювальною апаратурою, устаткуванням. Заняття проводяться в 30 комп’ютерних класах; спеціалізованих лабораторіях фізики та електроніки, інженерної та комп’ютерної графіки, кабінеті механіки; наукових лабораторіях Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем; виробничих цехах поліграфічних підприємств книжкової фабрики ім. Фрунзе та фірми «Кросроуд». Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття – форма навчального заняття на якому студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їх практичного застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно сформульованих завдань. Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних демонстраційними засобами навчання та комп’ютерною технікою у формі ділових ігор, ігрового проектування або вирішення ситуаційних завдань. Семінарські заняття проходять у виді дискусії з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань, у тому числі рефератів. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою. Індивідуальне навчальне заняття проводиться викладачем згідно з графіком його роботи з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних здібностей. Консультація проводиться викладачем індивідуально або для групи студентів. За змістом розрізняють такі види навчальних консультацій: консультації з дисциплін, які вивчається; передекзаменаційні; для студентів перед початком практики; з питань виконання дипломної роботи (проекту). На індивідуальній консультації студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення з наявних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації проводяться згідно графіка затвердженого завідуючим кафедрою. Самостійна робота студента – це запланована навчальна та наукова робота, яка виконується за завданням викладача під його науково-методичним керівництвом у час вільний від обов’язкових навчальних занять і передбачає підготовку до участі у науково-практичних конференціях й семінарах; підготовку критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою; пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою навчальної дисципліни; аналітичний розгляд наукових публікацій; написання курсової роботи (проекта). Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студентів метою якого є створення умов для розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів та підвищення рівня їх теоретичної підготовки через поглиблення і закріплення знань які вони одержують в процесі навчання. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін передбачають моделювання бізнес-процесів, розробку програмних продуктів, написання аналітичних звітів, аналіз практичних ситуацій, проведення власних досліджень по науковій тематиці, яка затверджена кафедрою з подальшим використанням результатів цих досліджень у курсових та дипломних роботах(проектах). Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів (спеціалістів) і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Обсяги практики визначаються відповідними галузевими стандартами з напрямів підготовки фахівців. Залежно від конкретного напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації студенти проходять навчальну, виробничу, а також переддипломну практики:

  • навчальна практика «Університетська освіта»;
  • виробнича – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • виробнича – для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • наукова – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  • переддипломна – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «спеціаліст», другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Практична підготовка передбачає безперервність і послідовність ії проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань, умінь і компетенцій відповідно до різних рівнів освіти. Зміст і послідовність практичної підготовки студентів визначається наскрізною програмою практики, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програмі підготовки бакалавра та магістра. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні». Дисципліни на факультеті викладаються українською, російською та англійською мовами. Семестр на факультеті розбивається на дві частини. В кінці кожної половини семестру проводиться проміжний модульний контроль (ПМК), за результатами якого оцінюються знання студента з практичної складової вивчення матеріалу, теоретичної частини та індивідуального науково-дослідного завдання. На базі цих оцінок виводиться підсумкова оцінка з поточного модульного контролю. Якщо за результатами семестру форма підсумкового контролю з дисципліни – ПМК (залік), то підсумкова оцінка виставляється за умови наявності позитивних оцінок з усіх поточних модульних контролів без додаткового опитування. Якщо за результатами семестру з дисципліни передбачено іспит, то студент допускається до складання іспиту при наявності позитивних оцінок з усіх поточних модульних контролів з дисципліни. Підсумкова оцінка з такої дисципліни складається з оцінок по поточним модульним контролям та оцінки з іспиту. На четвертому курсі студенти складають державний іспит або виконують випускний проект (роботу) з напряму підготовки. При виконанні навчального плану та успішному проходженні державної атестації, студенту присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом бакалавра за напрямом підготовки. Після закінчення бакалаврату, студенти мають можливість приймати участь у конкурсі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Закінчується навчання в університеті написанням кваліфікаційної роботи, після успішного захисту якої випускникам присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом спеціаліста або магістра з отриманої спеціальності.

Місцева шкала виставлення оцінок

У Харківському національному економічному університеті використовується стобальна шкала оцінювання знань студентів (від 1 до 100 балів). Перетворення оцінок зі шкали ХНЕУ на національну шкалу України та на рейтинг за шкалою оцінок ECTS наведено нижче:

ocenivanie.png

140098