Коц Григорій Павлович

Фотографія викладача: 
Посада: 

Доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси: 

«Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Управлінські інформаційні системи обліку та аудиту», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері».

Навчальні курси: 

Бізнес-процеси підприємств, застосування CRM-систем у бізнесі, інформаційні технології податкового, фінансового та бухгалтерського обліку на підприємствах.

Додаткова інформація: 

Закінчив факультет Обліку та аудиту Харківського державного економічного університету у 1996 р. У ХНЕУ на викладацькій роботі працює з 1998 року. Науково-педагогічний стаж роботи більше 10 років. Усього опубліковано 22 наукові та науково-методичні роботи загальним обсягом належного автору матеріалу близько 50 др. арк. З них 3 монографії, 35 наукових статей та тез доповідей за результатами конференцій, 10 робіт навчально-методичного характеру, 3 патенти на корисну модель. Має подяки ректора ХНЕУ.

19906