Правила гуртожитку

Студенти 2-4 курсів бакалаврату та 1-2 курсів магістратури  мають право на поселення до гуртожитків ХНЕУ ім. С. Кузнеця на наступний рік  при сумлінному виконанні правил проживання у гуртожитку за попередній період проживання. 

Невиконання правил проживання у гуртожитку фіксується у антирейтингу, який оприлюднено за наступним посиланням - АНТИРЕЙТИНГ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ №3 на 2020/2021 навч. рік

1. Даний документ встановлює правила проживання, внутрішній розпорядок в гуртожитку № 3 (IT) Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) і поширюються на всіх осіб, що проживають в гуртожитку. Порядок поселення в гуртожиток та виселення з нього, права та обов'язки адміністрації гуртожитку та університету визначаються «Положенням про студентське містечко Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця», затвердженого наказом ректора університету за погодженням з Конференцією трудового колективу університету. Правила проживання студентів у гуртожитку № 3 не можуть суперечити конституційним правам громадян, законам України, а також міжнародним договорам. Загальні правила та положення

1.1. Право на проживання в студентському гуртожитку надається:

 • ногороднім студентам денної форми навчання;
 • іногороднім студентам заочної форми навчання на період проведення сесії;
 • іногороднім абітурієнтам на період проходження вступних іспитів;
 • слухачам підготовчих курсів, центру профорієнтаційної роботи з молоддю та ін.;
 • учасникам олімпіад, конференцій тощо;
 • аспірантам та викладачам (за особовим розпорядженням адміністрації університету).

Списки студентів на проживання в гуртожитку складаються деканатом і затверджуються адміністрацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця по поданню студентської ради гуртожитку.

1.2. При поселенні в гуртожиток студент/аспірант, зобов'язаний особисто надати коменданту гуртожитку: ‐ ордер на право поселення в гуртожиток; ‐ документи для реєстрації місця проживання (паспорт); ‐ медичну довідку про стан здоров'я (отримавши її в медпункті ХНЕУ ім. С. Кузнеця); ‐ квитанцію про оплату проживання (копію) за встановлений в договорі строк.

1.3. Отримати від студради перепустку на право проходження до гуртожитку (у разі відсутності боргів та при наявності документів, вказаних у п. 1.2), оформити договір на поселення в гуртожиток та пройти інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки, ознайомитися з іншими правилами проживання. Для освітлення кімнати використовувати тільки енергозберігаючі лампи.

1.4. Переселення мешканців з однієї кімнати в іншу відбувається за згодою зі студентською радою гуртожитку і комендантом гуртожитку за рішенням деканату факультету економічної інформатики (надалі – ЕІ).

1.5. На підставі наказу про поселення в гуртожиток деканат факультету ЕІ і дирекція "Студмістечка" укладають угоду про проживання зі студентом і видають йому ордер (направлення), який є підставою для поселення та проживання. Облік ордерів (направлень) студентів, які проживають в гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації здійснюється паспортистом гуртожитку відповідно до порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в порядку, визначеному законодавством.

1.6. Студенти-заочники на період здачі екзаменаційних сесій та захисту дипломних проектів (складання державних екзаменів) можуть бути поселені в студентський гуртожиток за ордером за умов внесення авансової оплати на загальних умовах.

1.7. Згідно з положеннями про студентське самоврядування університету в гуртожитку призначається рада гуртожитку, яку очолює голова студентської ради гуртожитку. Склад ради гуртожитку та її голова обираються шляхом відкритого голосування на загальних зборах студентів, що проживають в гуртожитку.

1.8. На період оголошення карантину відвідування мешканців гуртожитку особами, які не проживають в ньому, забороняється.

1.9. Студенти та аспіранти по закінченню навчання в університеті (в тому числі і при відрахуванні з університету), зобов'язані виселитися з гуртожитку в тижневий строк (7 календарних днів) від дня виходу відповідного наказу. Студенти 1 та 2 років навчання освітнього ступеню «магістр» поселяються в гуртожиток за тимчасовою реєстрацією.

1.10. Студенти, виселені деканатом за рішенням студентської ради гуртожитку, зобов'язані виселитися з гуртожитку протягом 3 робочих днів з дня виходу відповідного наказу.

2. Вхід до гуртожитку дозволяється з 6.00 до 24.00 на підставі перепусток для осіб, які проживають в цьому гуртожитку.

3. Вихід з гуртожитку без поважної причини з 00.00 до 06.00 годин забороняється.

4. Вхід до гуртожитку для осіб, що не є його мешканцями, дозволено за таких умов:

4.1. Для близьких родичів (батьки, рідні сестри та брати) мешканців гуртожитку – за умов надання документа, що засвідчує особу та спорідненість до мешканця (у разі неспівпадіння прізвищ), заява не потрібна. Період ночівлі родичами у гуртожитку може становити не більше 3-ох календарних днів, але при наявності дозволу (заява, яка оформлюється за 3 робочі дні до терміну перебування), підписаного головою студентської ради, комендантом та деканом факультету ЕІ;

4.2. Стороннім особам – за наявності документа, що засвідчує особу, та дозволу (заява від мешканця гуртожитку, де вказується, що співмешканці по кімнаті не проти), підписаного головою студентської ради, комендантом та деканом факультету ЕІ;

4.3. Перебування сторонніх відвідувачів можливо з 6.00 до 23.00 години;

4.4. Відвідувач повинен пред’явити документ та залишити його на час перебування у гуртожитку черговому на вахті;

4.5. Мешканець, до якого направляється гість, повинен залишити свою перепустку на час перебування у нього гостя, його зустріти на вахті та супроводити до себе, а також проводити відвідувача, коли той залишає гуртожиток;

4.6. Передача перепустки іншим особам ЗАБОРОНЕНА;

4.7. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними цих Правил покладається на осіб, які їх запросили.

5. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування та погоджується з деканатом факультету ЕІ. Усі заходи повинні попередньо бути узгодженими з деканатом факультету ЕІ шляхом подання заяви (з підписами голови студентської ради, голови оргкомітету та голови комітету ДСД) та комендантом гуртожитку. Закінчуватися заклади повинні до 24.00 години. У іншому випадку всі відхилення повинні бути узгоджені з деканатом факультету ЕІ.

6. На кожному поверсі гуртожитку відповідальним за порядок є староста, який(а) обирається з числа студентів відкритим голосуванням на зборах мешканців поверху.

6.1. Староста поверху щодня контролює санітарний стан кухонь, місць загального користування, дотримання правил внутрішнього розпорядку, складає і контролює виконання затвердженого головою студентської ради гуртожитку графіка чергування на поверсі.

6.2. Згідно графіка виносу сміття на поверсі (наведено на дошках об′яв) черговий має прибрати в місцях приготування їжі та винести сміття у період 3 22.45 до 23.00 та доповісти про виконання старості.

6.3. У разі виявлення порушень на поверсі, староста зобов'язаний(а) негайно доповісти про це коменданту гуртожитку та в деканат факультету ЕІ.

7. Прибирання місць загального користування та інших приміщень, крім житлових кімнат, здійснюється обслуговуючим персоналом (прибиральницями) гуртожитку згідно з графіком: з понеділка по п'ятницю з 7.00 до 15.00. Прибирання та підтримання чистоти житлових кімнат входить в обов'язки проживаючих.

8. Всі студенти, які проживають у гуртожитку, можуть залучатися до господарських робіт (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання, загального користування тощо) і приймати участь в суботниках, ініційованих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також у заходах, що призначені факультетом.

9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин особи, які проживають в гуртожитку, у продовж року можуть бути переселені до іншої кімнати гуртожитку за рішенням керівництва факультету ЕІ.

10. Особи, що проживають в гуртожитку, мають право:

10.1. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і спортивного призначення, іншим обладнанням та майном гуртожитку:

 • холами за цільовим призначенням з 8.00 до 23.00 годин (у вихідні та святкові дні – до 24.00);
 • душовими згідно з графіком: з 06.00 до 12.00 годин та з 16.00 до 24.00 годин, четвер з 16.00 до 18.00 – санітарний час;
 • кухнями протягом доби;
 • спортивним залом і тенісним залом – з 6.00 до 24.00 годин; 
 • постільна білизна не надається.

10.2. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраними до їх складу.

10.3. Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо.

11. Особи, що проживають в гуртожитку, зобов'язані:

 • знати і виконувати ці правила; ‐ своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, що прописані в договорі на проживання;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;
 • раз на рік здавати до студради встановлені засоби згідно з річним переліком для підтримання санітарно-гігієнічних умов загальних територій гуртожитку (коридорів, кухонь, туалетів, вмивальників, душових, холів, навчальних аудиторій);
 • один раз на місяць (останній четвер місяця) в гуртожитку повинен проводитися "санітарний день" з виконанням генерального прибирання приміщень: стін, стелі, дверей та підлоги біля кімнат, панелей, вікон, дверей та опалювального обладнання в місцях загального користування на поверхах;
 • бережно ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, газ, електроенергію і воду; ‐ забезпечити наявність дублікатів ключів від своєї кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі необхідності заміни замка у дверях узгодити її з комендантом та здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку та до органів студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати в повному обсязі завдані матеріальні збитки (з урахуванням амортизації основних засобів) шляхом відновлення зіпсованого майна, або заміною на ідентичне відповідно до законодавства України;
 • дотримуватися правил охорони праці, пожежної та електробезпеки;
 • письмово попереджати деканат факультету ЕІ у разі відсутності в гуртожитку на термін більше 5 діб;
 • після закінчення навчання, при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку, а також за відсутності в гуртожитку (на період канікулярної відпустки), здати майно гуртожитку, яке знаходилося у користуванні, кімнату в належному стані, ключі від кімнати, знятися з реєстрації у паспортиста і виселитися з гуртожитку у встановлений термін.

12. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з адміністрацією гуртожитку, деканатом та представниками органів студентського самоврядування;
 • порушувати пропускний режим;
 • передавати свою перепустку і ключі від житлового приміщення іншим особам або іншим способом сприяти несанкціонованому проникненню сторонніх осіб у гуртожиток;
 • переробляти або переносити інвентар і меблі з одного приміщення в інше, виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися забороненими електроприладами в житлових кімнатах (перелік дозволених електроприладів наведено у дод. 1);
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу деканату факультету ЕІ;
 • залишати на ніч в кімнаті осіб, які не є мешканцями даної кімнати (згідно з наказом про поселення).
 • палити, приносити в гуртожиток, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. Паління передбачене в спеціально обладнаному місці на зовнішній території гуртожитку;
 • зберігати пально-мастильні матеріали, вогнепальну, пневматичну, холодну зброю;
 • використовувати петарди в житлових приміщеннях гуртожитку і на території студмістечка;
 • порушувати тишу, створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляцію кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин;
 • забруднювати приміщення гуртожитку, викидати сміття з вікон гуртожитку, пошкоджувати зелені насадження на прилеглій території.

13. 3а активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої до нього території особи, що проживають в гуртожитку, можуть бути заохочені:

 • оголошенням подяки;
 • поліпшенням умов проживання.

14. За порушення цих Правил проживання, особам, які проживають в гуртожитку, передбачаються такі покарання:

 • зауваження;
 • розселення у інші кімнати зі зменшенням кількості займаних ліжко-місць на людину та догана з внесенням в особову справу;
 • відмова в поселенні в гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання договору на проживання (виселення з гуртожитку).

15. Заохочення або стягнення особам в установленому порядку виносяться деканом факультету ЕІ за погодженням за клопотаннями органу студентського самоврядування.

16. Порядок роботи гуртожитків в канікулярний (відпускний) період визначається адміністрацією університету.

17. Адміністрація гуртожитку та університету має право заходити до житлових кімнат з представниками студентської ради як за наявністю мешканців кімнат, так й без їх присутності з метою перевірки санітарно-гігієнічного стану кімнати, проведення негайних ремонтних робіт, інвентаризації майна кімнати та в інших випадках, передбачених законодавством України.

Додаток 1

Перелік дозволеної до використання в житлових приміщеннях техніки (на одну кімнату)

 1. Холодильник — 1-2 шт.
 2. Комп'ютер — 1-2 шт.
 3. Ноутбук або нетбук — 1-4 шт.
 4. Фен, плойка — 1 шт.
 5. Праска — 1 шт.
 6. Настільна лампа — 1 шт.
 7. Вентилятори (без нагрівальних елементів) — 1 шт.
 8. Електроприлади з максимальною потужністю до 200 Вт — 1-4 шт.

 

128101